Over Sociëteit De Réunie

In In 1843 werd de Sociëteit ,,De Réunie” opgericht. 

De herensociëteit heeft de juridische vorm van een vereniging en is niet gebonden aan enigerlei politieke of geloofsovertuiging. 

De sociëteit heeft een vaste beheerder, tevens pachter van het horeca deel, de Heer André Hemerik, die door bezoekers als 'Meester' wordt aangesproken. De heer Hemerik wordt bijgestaan door Wendy Kouwenhoven.

Voor het lidmaatschap van de sociëteit moet men worden uitgenodigd. Introductie is op beperkte schaal mogelijk.

Naast de leden biedt de sociëteit onder voorwaarden ook onderdak aan anderen zoals o.a. enkele serviceclubs.

Het gebouw kan door leden gebruikt worden voor privé- en zakelijke bijeenkomsten.