Over Sociëteit De Réunie

In 1843 werd sociëteit 'De Reunie' opgericht. Deze herensociëteit is een vereniging met bestuur en is niet gebonden aan een geloofs- noch politieke overtuiging. Voor het lidmaatschap moet men worden uitgenodigd; introductie is op beperkte schaal mogelijk.