De Réunie

In 1843 werd de Sociëteit ,,De Réunie” opgericht.

De herensociëteit heeft de juridische vorm van een vereniging en is niet gebonden aan enigerlei politieke of geloofsovertuiging.

Voor het lidmaatschap van de sociëteit moet men worden uitgenodigd. Introductie is op beperkte schaal mogelijk.