Geschiedenis

Sociëteit ,,De Réunie” is in 1843 opgericht en heeft vanaf die tijd het huidige sociëteitsgebouw in gebruik.

Initiatiefnemers voor de oprichting van de sociëteit waren de heren:

  • G. Prince, fabrikant
  • W.J. Fortuijn Droogleever, notaris
  • H.P.N. Koemans, fabrikant
  • A. Dortland, bankier
  • Dr. A. Romeyn, medicus

De geschiedenis van de sociëteit wordt uitvoerig beschreven in het gedenkboek van wijlen Berend Mesander, uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Sociëteit ,,De Réunie”.

Een tweede druk van het gedenkboek met aanvullingen over de periode 1993-2008 is verschenen in 2008 onder redactie van wijlen Lodi Leopold.

societeitsboek.jpg
boek