Coornhert

Dirk Volkertszoon Coornhert een markante èn bekende persoonlijkheid.

Op de plaats van het sociëteitsgebouw stonden vroeger drie panden. In het middelste heeft Dirk Volkertszoon Coornhert gewoond en daar zijn laatste levensjaren doorgebracht. Op 29 oktober 1590 is hij hier gestorven en bijgezet in de St. Janskerk.

  • Hij was notaris, stadssecretaris te Haarlem en van de Staten van Holland.
  • Coornhert was een vooruitstrevende geest en een uitgesproken humanist. Deze opvatting bracht hem menigmaal in moeilijkheden tijdens de kerkelijke reformatie en contrareformatie.
  • Bovenal was hij een universeel geleerde, dichter, prozaschrijver, polemist, een spiritueel theoloog en een moralistische wijsgeer.
  • Ook was hij drukker, graveur, fluit- en klavecimbelspeler en – in die tijd niet geheel onbelangrijk – bedreven in de schermkunst. 
societeitsruimte_7.jpg
coornhert

In 1954 ontstond het plan om een gedenkteken voor Coornhert te laten vervaardigen. Er was echter al een gedenksteen, maar die steen bevond zich in de gevel van het pand Oosthaven 51. Twee leden, de heren Eddy van de Bovenkamp en Paul Weijer, trokken de stoute schoenen aan. Zij gingen uitgerust met zeepsop en klei, een ladder en het nodige gereedschap, naar het pand Oosthaven 51 om een afgietsel van de gevelsteen van Coornhert te maken. Zij vervoerden het resultaat van hun werk op een plank naar een steenbakker, die er geheel volgens plan een aardewerken afgietsel van maakte. Nog diezelfde avond werd dit in de gevel van de sociëteit ingemetseld.

Na de brand in 1971 is deze aardewerken afdruk naar de sociëteitszaal verplaatst. Vanaf die plaats kijkt Coornhert op ons neer en kijken wij naar hem op: zo hoort het ook!

De sociëteit is er in 1987 in geslaagd de originele gevelsteen te verwerven en die is toen alsnog in de gevel van het sociëteitspand geplaatst. Daar zal de gevelsteen wel voorgoed blijven.